ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ

SB 13-08-2014, Page 1

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 13-08-2014, ಪುಟ 1

SB 13-08-2014, Page 2

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 13-08-2014, ಪುಟ 2

VV-13-08-2014,-Page-5

ವಿಜಯವಾಣಿ 13-08-2014, ಪುಟ 5

UV-13-08-2014-Page-1

ಉದಯವಾಣಿ 13-08-2014, ಪುಟ 1

UV-13-08-2014-Page-2

ಉದಯವಾಣಿ 13-08-2014, ಪುಟ 2

 

×