ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ

uv-19-12-2016-page-4

ಉದಯವಾಣಿ 19-12-2016, ಪುಟ 4

×